Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 2)

Pokračování z předcházející stránky.

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 07:00 hod. dne 16.12.2018
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 heatdegdays  6,6 
 heatdegdaysY  22,0 
 heatindex  -3,1 
 heatindexH  36,7 
 heatindexTH  -2,4 
 heatindexYH  -0,7 
 HighAppTempRecordSet  0 
 HighDailyRainRecordSet  0 
 HighDailyTempRange  31,3 
 HighDewPointRecordSet  0 
 HighHeatIndexRecordSet  0 
 HighHourlyRainRecordSet  0 
 HighHumidityRecordSet  0 
 HighMinTempRecordSet  0 
 HighMonthlyRainRecordSet  0 
 HighPressAlarm  0 
 HighPressureRecordSet  0 
 HighRainRateAlarm  0 
 HighRainRateRecordSet  0 
 HighRainTodayAlarm  0 
 HighTempAlarm  0 
 HighTempRangeRecordSet  0 
 HighTempRecordSet  0 
 HighWindGustAlarm  0 
 HighWindGustRecordSet  0 
 HighWindrunRecordSet  0 
 HighWindSpeedAlarm  0 
 HighWindSpeedRecordSet  0 
 hour  07 
 hourlyrainTH  0,0 
 hourlyrainYH  0,0 
 hum  85 
 humH  100 
 humidex  -3,1 
 HumidityRecordSet  0 
 humL  20 
 humTH  92 
 humTL  85 
 humYH  92 
 humYL  81 
 inhum  46 
 intemp  15,5 
 interval  5 
 isdaylight  0 
 IsFreezing  1 
 IsRaining  0 
 IsSunny  0 
 IsSunUp  0 
 LastDataReadT  dne 16.12.2018 v 06:59:59 hod. 
 LastRainTip  v 15:16 hod. dne 12.12.2018 
 LastRainTipISO  2018-12-12 15:16 
 LatestError   
 LatestErrorDate  ------ 
 LatestErrorTime  ---- 
 LatestNOAAMonthlyReport  NOAAMO1218.txt 
 LatestNOAAYearlyReport  NOAAYR2018.txt 
 latitude  N 50° 40' 07" 
 latitudedp  50,668611 
 latitudedprc  50.668611 
 Light  0,0 
 location  Střelná 185, 417 23 Košťany 
 LongestDryPeriod  28 
 LongestDryPeriodRecordSet  0 
 LongestWetPeriod  11 
 LongestWetPeriodRecordSet  0 
 longitude  E 13° 44' 30" 
 longitudedp  13,741667 
 longitudedprc  13.741667 
 longlocation  meteostanice Davis Vantage Vue 
 LowAppTempRecordSet  0 
 LowDailyTempRange  0,0 
 LowDewPointRecordSet  0 
 LowHumidityRecordSet  0 
 LowMaxTempRecordSet  0 
 LowPressAlarm  0 
 LowPressureRecordSet  0 
 LowTempAlarm  1 
 LowTempRangeRecordSet  0 
 LowTempRecordSet  0 
 LowWindChillRecordSet  0 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 16.12.2018 7:00:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)