Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1098 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 04:00 hod. dne 23.10.2019
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  středa 23.10.2019 
 actTime  04:00 
 AllocatedMemory  94,47 MB 
 altimeterpressure  1020,93 
 altitude  388 m 
 apptemp  14,2 
 apptempH  39,7 
 apptempL  -18,3 
 apptempTH  14,4 
 apptempTL  13,4 
 apptempYH  20,9 
 apptempYL  11,5 
 avgbearing  0 
 avgtemp  13,4 
 avgtempY  14,3 
 battery  4,68v 
 bearing  212 
 BearingRangeFrom  0 
 BearingRangeFrom10  000 
 BearingRangeTo  0 
 BearingRangeTo10  000 
 bearingTM  212 
 bearingYM  57 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1098 
 chillhours  80,6 
 cloudbase  200 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  200 
 ConsecutiveDryDays  2 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  0,6 
 cooldegdaysY  200 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz 
 cumulusforecast  Hezké počasí, ale méně ustálené 
 cumulusforecastenc  Hezké počasí, ale méně ustálené 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  JJZ 
 DataStopped  0 
 date  23.10.2019 
 DavisFirmwareVersion    
 DavisMaxInARow  3072 
 DavisNumberOfResynchs  JJZ 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  3 
 DavisTotalPacketsReceived  5268 
 dawn  07:07 
 day  23 
 daylength  10:18 
 daylightlength  11:24 
 dayname  středa 
 DaysSinceRecordsBegan  1780 
 DaysSince30Dec1899  43761,1667051389 
 dew  12,0 
 dewpointH  24,3 
 dewpointL  -18,2 
 dewpointTH  12,0 
 dewpointTL  10,8 
 dewpointYH  14,2 
 dewpointYL  9,0 
 DiskFree  78,41 GB 
 DiskSize  138,95 GB 
 DisplayMode  1280x1024, 32 bit 
 domwindbearing  0 
 domwindbearingY  0 
 domwinddir  --- 
 domwinddirY  --- 
 dusk  18:31 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Hezké počasí, ale méně ustálené 
 forecastenc  Hezké počasí, ale méně ustálené 
 forecastnumber  4 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  19,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 23.10.2019 4:00:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)