Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1098 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 16:35 hod. dne 24.4.2018
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  úterý 24.4.2018 
 actTime  16:35 
 AllocatedMemory  95,46 MB 
 altimeterpressure  1013,52 
 altitude  388 m 
 apptemp  18,0 
 apptempH  37,8 
 apptempL  -18,3 
 apptempTH  19,6 
 apptempTL  9,1 
 apptempYH  25,0 
 apptempYL  13,1 
 avgbearing  223 
 avgtemp  14,6 
 avgtempY  16,5 
 battery  4,80v 
 bearing  239 
 BearingRangeFrom  47 
 BearingRangeFrom10  040 
 BearingRangeTo  253 
 BearingRangeTo10  260 
 bearingTM  224 
 bearingYM  231 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1098 
 chillhours  3555,4 
 cloudbase  1439 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  1439 
 ConsecutiveDryDays  0 
 ConsecutiveRainDays  1 
 cooldegdays  3,2 
 cooldegdaysY  1439 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz 
 cumulusforecast  Nestálé počasí, později srážky 
 cumulusforecastenc  Nestálé počasí, později srážky 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  500 
 currentwdir  ZJZ 
 DataStopped  0 
 date  24.4.2018 
 DavisFirmwareVersion    
 DavisMaxInARow  6813 
 DavisNumberOfResynchs  ZJZ 
 DavisNumCRCerrors  1 
 DavisTotalPacketsMissed  13 
 DavisTotalPacketsReceived  17556 
 dawn  05:17 
 day  24 
 daylength  14:21 
 daylightlength  15:34 
 dayname  úterý 
 DaysSinceRecordsBegan  1233 
 DaysSince30Dec1899  43214,6910145486 
 dew  7,2 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -17,7 
 dewpointTH  12,8 
 dewpointTL  6,0 
 dewpointYH  15,4 
 dewpointYL  10,2 
 DiskFree  89,72 GB 
 DiskSize  138,95 GB 
 DisplayMode  1280x1024, 32 bit 
 domwindbearing  228 
 domwindbearingY  233 
 domwinddir  JZ 
 domwinddirY  JZ 
 dusk  20:51 
 ErrorLight  1 
 ET  0,00 
 forecast  Nestálé počasí, později srážky 
 forecastenc  Nestálé počasí, později srážky 
 forecastnumber  18 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  19,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 24.4.2018 16:35:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)