Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1098 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 10:50 hod. dne 22.8.2019
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  čtvrtek 22.8.2019 
 actTime  10:50 
 AllocatedMemory  95,02 MB 
 altimeterpressure  1027,22 
 altitude  388 m 
 apptemp  23,2 
 apptempH  39,7 
 apptempL  -18,3 
 apptempTH  23,2 
 apptempTL  13,0 
 apptempYH  23,5 
 apptempYL  13,0 
 avgbearing  236 
 avgtemp  15,7 
 avgtempY  17,2 
 battery  4,69v 
 bearing  252 
 BearingRangeFrom  61 
 BearingRangeFrom10  060 
 BearingRangeTo  54 
 BearingRangeTo10  060 
 bearingTM  58 
 bearingYM  245 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1098 
 chillhours  3419,1 
 cloudbase  1078 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  1078 
 ConsecutiveDryDays  0 
 ConsecutiveRainDays  4 
 cooldegdays  2,6 
 cooldegdaysY  1078 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz 
 cumulusforecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 cumulusforecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  651 
 currentwdir  ZJZ 
 DataStopped  0 
 date  22.8.2019 
 DavisFirmwareVersion    
 DavisMaxInARow  2690 
 DavisNumberOfResynchs  ZJZ 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  10 
 DavisTotalPacketsReceived  9480 
 dawn  05:27 
 day  22 
 daylength  14:09 
 daylightlength  15:20 
 dayname  čtvrtek 
 DaysSinceRecordsBegan  1718 
 DaysSince30Dec1899  43699,4514289236 
 dew  13,4 
 dewpointH  24,3 
 dewpointL  -18,2 
 dewpointTH  13,6 
 dewpointTL  9,0 
 dewpointYH  14,2 
 dewpointYL  7,6 
 DiskFree  86,87 GB 
 DiskSize  138,95 GB 
 DisplayMode  1280x1024, 32 bit 
 domwindbearing  59 
 domwindbearingY  234 
 domwinddir  VSV 
 domwinddirY  JZ 
 dusk  20:47 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastnumber  1 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  19,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 22.8.2019 10:50:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)