Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1098 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 20:35 hod. dne 18.6.2019
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  úterý 18.6.2019 
 actTime  20:35 
 AllocatedMemory  102,66 MB 
 altimeterpressure  1013,92 
 altitude  388 m 
 apptemp  22,9 
 apptempH  37,8 
 apptempL  -18,3 
 apptempTH  29,3 
 apptempTL  15,8 
 apptempYH  27,3 
 apptempYL  13,1 
 avgbearing  0 
 avgtemp  22,0 
 avgtempY  20,5 
 battery  4,71v 
 bearing  55 
 BearingRangeFrom  0 
 BearingRangeFrom10  000 
 BearingRangeTo  0 
 BearingRangeTo10  000 
 bearingTM  56 
 bearingYM  65 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1098 
 chillhours  3419,1 
 cloudbase  979 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  979 
 ConsecutiveDryDays  1 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  10,3 
 cooldegdaysY  979 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz 
 cumulusforecast  Nestálé počasí, později srážky 
 cumulusforecastenc  Nestálé počasí, později srážky 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  13 
 currentwdir  SV 
 DataStopped  0 
 date  18.6.2019 
 DavisFirmwareVersion    
 DavisMaxInARow  6354 
 DavisNumberOfResynchs  SV 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  14 
 DavisTotalPacketsReceived  23179 
 dawn  04:06 
 day  18 
 daylength  16:29 
 daylightlength  18:01 
 dayname  úterý 
 DaysSinceRecordsBegan  1653 
 DaysSince30Dec1899  43634,8576891551 
 dew  13,8 
 dewpointH  24,3 
 dewpointL  -18,2 
 dewpointTH  15,3 
 dewpointTL  11,8 
 dewpointYH  15,3 
 dewpointYL  8,5 
 DiskFree  86,81 GB 
 DiskSize  138,95 GB 
 DisplayMode  1280x1024, 32 bit 
 domwindbearing  68 
 domwindbearingY  70 
 domwinddir  VSV 
 domwinddirY  VSV 
 dusk  22:07 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Nestálé počasí, později srážky 
 forecastenc  Nestálé počasí, později srážky 
 forecastnumber  18 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  19,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 18.6.2019 20:35:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)