Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1098 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 19:35 hod. dne 17.2.2019
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  neděle 17.2.2019 
 actTime  19:35 
 AllocatedMemory  93,41 MB 
 altimeterpressure  1022,96 
 altitude  388 m 
 apptemp  1,8 
 apptempH  37,8 
 apptempL  -18,3 
 apptempTH  8,8 
 apptempTL  -2,3 
 apptempYH  9,7 
 apptempYL  -1,9 
 avgbearing  0 
 avgtemp  4,2 
 avgtempY  4,3 
 battery  4,74v 
 bearing  227 
 BearingRangeFrom  0 
 BearingRangeFrom10  000 
 BearingRangeTo  0 
 BearingRangeTo10  000 
 bearingTM  225 
 bearingYM  67 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1098 
 chillhours  2433,8 
 cloudbase  326 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  326 
 ConsecutiveDryDays  3 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  326 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz 
 cumulusforecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 cumulusforecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  JZ 
 DataStopped  0 
 date  17.2.2019 
 DavisFirmwareVersion    
 DavisMaxInARow  4089 
 DavisNumberOfResynchs  JZ 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  7 
 DavisTotalPacketsReceived  10459 
 dawn  06:40 
 day  17 
 daylength  10:11 
 daylightlength  11:19 
 dayname  neděle 
 DaysSinceRecordsBegan  1532 
 DaysSince30Dec1899  43513,8160063657 
 dew  1,0 
 dewpointH  24,3 
 dewpointL  -18,2 
 dewpointTH  3,4 
 dewpointTL  -1,3 
 dewpointYH  3,4 
 dewpointYL  -1,0 
 DiskFree  87,3 GB 
 DiskSize  138,95 GB 
 DisplayMode  1280x1024, 32 bit 
 domwindbearing  218 
 domwindbearingY  45 
 domwinddir  JZ 
 domwinddirY  SV 
 dusk  17:59 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastnumber  1 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  19,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 17.2.2019 19:35:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)