Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1098 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 08:50 hod. dne 24.2.2018
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  sobota 24.2.2018 
 actTime  08:50 
 AllocatedMemory  98,05 MB 
 altimeterpressure  1022,62 
 altitude  388 m 
 apptemp  -8,4 
 apptempH  37,8 
 apptempL  -16,6 
 apptempTH  -8,0 
 apptempTL  -12,9 
 apptempYH  -3,3 
 apptempYL  -11,6 
 avgbearing  139 
 avgtemp  -8,0 
 avgtempY  -4,8 
 battery  4,81v 
 bearing  229 
 BearingRangeFrom  321 
 BearingRangeFrom10  320 
 BearingRangeTo  300 
 BearingRangeTo10  300 
 bearingTM  61 
 bearingYM  57 
 beaudesc  Vánek 
 beaufort  F1 
 beaufortnumber  1 
 build  1098 
 chillhours  2696,4 
 cloudbase  531 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  531 
 ConsecutiveDryDays  7 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  531 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz 
 cumulusforecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 cumulusforecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  159 
 currentwdir  JZ 
 DataStopped  0 
 date  24.2.2018 
 DavisFirmwareVersion    
 DavisMaxInARow  2346 
 DavisNumberOfResynchs  JZ 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  5 
 DavisTotalPacketsReceived  6671 
 dawn  06:27 
 day  24 
 daylength  10:37 
 daylightlength  11:44 
 dayname  sobota 
 DaysSinceRecordsBegan  1174 
 DaysSince30Dec1899  43155,3680960995 
 dew  -9,4 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -15,0 
 dewpointTH  -9,4 
 dewpointTL  -15,0 
 dewpointYH  -7,7 
 dewpointYL  -12,2 
 DiskFree  92,42 GB 
 DiskSize  138,95 GB 
 DisplayMode  1280x1024, 32 bit 
 domwindbearing  92 
 domwindbearingY  62 
 domwinddir  V 
 domwinddirY  VSV 
 dusk  18:11 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastnumber  1 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  19,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 24.2.2018 8:50:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)