Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1098 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 19:30 hod. dne 15.8.2018
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  středa 15.8.2018 
 actTime  19:30 
 AllocatedMemory  97,56 MB 
 altimeterpressure  1018,34 
 altitude  388 m 
 apptemp  22,5 
 apptempH  37,8 
 apptempL  -18,3 
 apptempTH  24,9 
 apptempTL  15,5 
 apptempYH  25,8 
 apptempYL  17,7 
 avgbearing  0 
 avgtemp  19,5 
 avgtempY  19,7 
 battery  4,78v 
 bearing  57 
 BearingRangeFrom  0 
 BearingRangeFrom10  000 
 BearingRangeTo  0 
 BearingRangeTo10  000 
 bearingTM  235 
 bearingYM  229 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1098 
 chillhours  3566,3 
 cloudbase  883 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  883 
 ConsecutiveDryDays  0 
 ConsecutiveRainDays  2 
 cooldegdays  7,7 
 cooldegdaysY  883 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz 
 cumulusforecast  Pěkné počasí 
 cumulusforecastenc  Pěkné počasí 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  37 
 currentwdir  VSV 
 DataStopped  0 
 date  15.8.2018 
 DavisFirmwareVersion    
 DavisMaxInARow  2340 
 DavisNumberOfResynchs  VSV 
 DavisNumCRCerrors  1 
 DavisTotalPacketsMissed  23 
 DavisTotalPacketsReceived  21416 
 dawn  05:16 
 day  15 
 daylength  14:32 
 daylightlength  15:46 
 dayname  středa 
 DaysSinceRecordsBegan  1346 
 DaysSince30Dec1899  43327,8125464931 
 dew  14,1 
 dewpointH  24,3 
 dewpointL  -17,7 
 dewpointTH  14,2 
 dewpointTL  12,1 
 dewpointYH  18,4 
 dewpointYL  11,7 
 DiskFree  89,16 GB 
 DiskSize  138,95 GB 
 DisplayMode  1280x1024, 32 bit 
 domwindbearing  229 
 domwindbearingY  232 
 domwinddir  JZ 
 domwinddirY  JZ 
 dusk  21:02 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Pěkné počasí 
 forecastenc  Pěkné počasí 
 forecastnumber  2 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  19,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 15.8.2018 19:30:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)