Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1098 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 07:40 hod. dne 26.4.2019
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  pátek 26.4.2019 
 actTime  07:40 
 AllocatedMemory  96,83 MB 
 altimeterpressure  1007,71 
 altitude  388 m 
 apptemp  19,0 
 apptempH  37,8 
 apptempL  -18,3 
 apptempTH  19,1 
 apptempTL  13,0 
 apptempYH  24,3 
 apptempYL  9,9 
 avgbearing  250 
 avgtemp  15,5 
 avgtempY  18,9 
 battery  4,72v 
 bearing  229 
 BearingRangeFrom  229 
 BearingRangeFrom10  220 
 BearingRangeTo  43 
 BearingRangeTo10  050 
 bearingTM  45 
 bearingYM  56 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1098 
 chillhours  3247,3 
 cloudbase  957 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  957 
 ConsecutiveDryDays  11 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  1,8 
 cooldegdaysY  957 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz 
 cumulusforecast  Docela hezky, ale srážky pravděpodobné 
 cumulusforecastenc  Docela hezky, ale srážky pravděpodobné 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  177 
 currentwdir  JZ 
 DataStopped  0 
 date  26.4.2019 
 DavisFirmwareVersion    
 DavisMaxInARow  2048 
 DavisNumberOfResynchs  JZ 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  4 
 DavisTotalPacketsReceived  4916 
 dawn  05:13 
 day  26 
 daylength  14:27 
 daylightlength  15:41 
 dayname  pátek 
 DaysSinceRecordsBegan  1600 
 DaysSince30Dec1899  43581,319487581 
 dew  11,0 
 dewpointH  24,3 
 dewpointL  -18,2 
 dewpointTH  11,4 
 dewpointTL  9,3 
 dewpointYH  11,2 
 dewpointYL  1,8 
 DiskFree  86,7 GB 
 DiskSize  138,95 GB 
 DisplayMode  1280x1024, 32 bit 
 domwindbearing  66 
 domwindbearingY  162 
 domwinddir  VSV 
 domwinddirY  JJV 
 dusk  20:54 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Docela hezky, ale srážky pravděpodobné 
 forecastenc  Docela hezky, ale srážky pravděpodobné 
 forecastnumber  11 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  19,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 26.4.2019 7:40:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)