Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1098 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 23:30 hod. dne 19.10.2018
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  pátek 19.10.2018 
 actTime  23:30 
 AllocatedMemory  96,63 MB 
 altimeterpressure  1023,56 
 altitude  388 m 
 apptemp  9,6 
 apptempH  37,8 
 apptempL  -18,3 
 apptempTH  14,4 
 apptempTL  8,8 
 apptempYH  19,4 
 apptempYL  7,6 
 avgbearing  0 
 avgtemp  11,3 
 avgtempY  12,6 
 battery  4,77v 
 bearing  42 
 BearingRangeFrom  0 
 BearingRangeFrom10  000 
 BearingRangeTo  0 
 BearingRangeTo10  000 
 bearingTM  51 
 bearingYM  326 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1098 
 chillhours  32,5 
 cloudbase  95 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  95 
 ConsecutiveDryDays  15 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  1,3 
 cooldegdaysY  95 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz 
 cumulusforecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 cumulusforecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  SV 
 DataStopped  0 
 date  19.10.2018 
 DavisFirmwareVersion    
 DavisMaxInARow  2630 
 DavisNumberOfResynchs  SV 
 DavisNumCRCerrors  2 
 DavisTotalPacketsMissed  21 
 DavisTotalPacketsReceived  27037 
 dawn  07:01 
 day  19 
 daylength  10:31 
 daylightlength  11:37 
 dayname  pátek 
 DaysSinceRecordsBegan  1411 
 DaysSince30Dec1899  43392,9792127315 
 dew  9,0 
 dewpointH  24,3 
 dewpointL  -17,7 
 dewpointTH  11,3 
 dewpointTL  8,3 
 dewpointYH  11,5 
 dewpointYL  7,1 
 DiskFree  87,58 GB 
 DiskSize  138,95 GB 
 DisplayMode  1280x1024, 32 bit 
 domwindbearing  43 
 domwindbearingY  217 
 domwinddir  SV 
 domwinddirY  JZ 
 dusk  18:38 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastenc  Ustálené pěkné počasí (v zimě možnost inverze) 
 forecastnumber  1 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  19,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 19.10.2018 23:30:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)