Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1098 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 23:05 hod. dne 26.2.2020
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  středa 26.2.2020 
 actTime  23:05 
 AllocatedMemory  95,18 MB 
 altimeterpressure  999,80 
 altitude  388 m 
 apptemp  -1,0 
 apptempH  39,7 
 apptempL  -18,3 
 apptempTH  3,2 
 apptempTL  -1,4 
 apptempYH  9,0 
 apptempYL  -0,2 
 avgbearing  255 
 avgtemp  2,4 
 avgtempY  5,1 
 battery  4,56v 
 bearing  250 
 BearingRangeFrom  250 
 BearingRangeFrom10  250 
 BearingRangeTo  57 
 BearingRangeTo10  060 
 bearingTM  247 
 bearingYM  250 
 beaudesc  Bezvětří 
 beaufort  F0 
 beaufortnumber  0 
 build  1098 
 chillhours  2443,6 
 cloudbase  162 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  162 
 ConsecutiveDryDays  0 
 ConsecutiveRainDays  3 
 cooldegdays  0,0 
 cooldegdaysY  162 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz 
 cumulusforecast  Docela hezky, ale brzy možnost přeháněk 
 cumulusforecastenc  Docela hezky, ale brzy možnost přeháněk 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  0 
 currentwdir  ZJZ 
 DataStopped  0 
 date  26.2.2020 
 DavisFirmwareVersion    
 DavisMaxInARow  3718 
 DavisNumberOfResynchs  ZJZ 
 DavisNumCRCerrors  3 
 DavisTotalPacketsMissed  3889 
 DavisTotalPacketsReceived  21406 
 dawn  06:24 
 day  26 
 daylength  10:43 
 daylightlength  11:49 
 dayname  středa 
 DaysSinceRecordsBegan  1906 
 DaysSince30Dec1899  43887,9618502778 
 dew  -0,3 
 dewpointH  24,3 
 dewpointL  -18,2 
 dewpointTH  1,9 
 dewpointTL  -2,2 
 dewpointYH  8,0 
 dewpointYL  0,9 
 DiskFree  56,72 GB 
 DiskSize  138,95 GB 
 DisplayMode  1280x1024, 32 bit 
 domwindbearing  247 
 domwindbearingY  247 
 domwinddir  ZJZ 
 domwinddirY  ZJZ 
 dusk  18:13 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Docela hezky, ale brzy možnost přeháněk 
 forecastenc  Docela hezky, ale brzy možnost přeháněk 
 forecastnumber  7 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  19,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 26.2.2020 23:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)