Soubor webtags.php - popis a aktuální hodnoty (část 1)

Stránka zobrazuje seznam webových tagů z programu Cumulus, použitých při tvorbě tohoto webu. Základních tagů je celkem 524 a kromě názvů tagů jsou zobrazeny i jejich aktuální hodnoty. Tabulka je proto rozdělena na 7 stránek. Aktualizace tagů probíhá ~ každých 5 minut. Seznam zahrnuje webové tagy do verze programu Cumulus 1.9.4 sestavení 1098 včetně. Mimo tyto základní tagy je použit ještě seznam tagů odvozených pro zvláštní účely (např. zobrazení měsíčních rekordů, nedávné historie, SparklinesGraphs…). Tyto tagy budou doplněny později a jejich počet může být různý - od 200 do cca 1500, podle požadavků autora webu.
Pokud je nastaven přenos dat pomocí souboru webtags.php a v nastavení "Internet - Settings" v bloku "Web Settings" je nastaven příslušný interval, program vytváří ze souboru webtagsT.txt nový soubor webtags.php obsahující jednotlivé PHP proměnné $tagname a je potom v nastaveném intervalu přenášen na web. Soubor obsahuje všechna naměřená data a další údaje, z nichž jsou následně vytvářeny webové stránky. Tento způsob umožňuje při tvorbě webu přenášet podstatně menší objem dat než při použití klasických HTML stránek. Podmínkou však je, že webový prostor musí podporovat skripty PHP ve verzi minimálně 5.2
V opačném případě je nutno použít klasické HTML stránky, kde jednotlivé tady jsou ve formátu <#tagname> vloženy na odpovídající místa do jednotlivých šablon stránek (indexT.htm, todayT.htm,…). Tagy jsou před nahráním stránky na web nahrazeny aktuálními hodnotami a stránky jsou potom přenášeny celé a při přenosu jsou přejmenovány na index.htm, today.htm,… Soubor webtags.php je určen k přenosu naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

WEBOVÉ TAGY CUMULUS A JEJICH AKTUÁLNÍ HODNOTY v čase 13:20 hod. dne 20.6.2018
Název tagu (proměnné)  Aktuální hodnota
 actDate  středa 20.6.2018 
 actTime  13:20 
 AllocatedMemory  98,56 MB 
 altimeterpressure  1021,18 
 altitude  388 m 
 apptemp  28,7 
 apptempH  37,8 
 apptempL  -18,3 
 apptempTH  29,4 
 apptempTL  18,1 
 apptempYH  25,4 
 apptempYL  14,1 
 avgbearing  204 
 avgtemp  20,5 
 avgtempY  19,3 
 battery  4,79v 
 bearing  93 
 BearingRangeFrom  29 
 BearingRangeFrom10  020 
 BearingRangeTo  23 
 BearingRangeTo10  030 
 bearingTM  231 
 bearingYM  225 
 beaudesc  Vánek 
 beaufort  F1 
 beaufortnumber  1 
 build  1098 
 chillhours  3566,3 
 cloudbase  1294 m 
 cloudbaseunit  m 
 cloudbasevalue  1294 
 ConsecutiveDryDays  7 
 ConsecutiveRainDays  0 
 cooldegdays  5,9 
 cooldegdaysY  1294 
 CpuCount  4 
 CpuName  Intel(R) Atom(TM) CPU D525 @ 1.80GHz 
 cumulusforecast  Trvalé srážky, stálé zhoršování 
 cumulusforecastenc  Trvalé srážky, stálé zhoršování 
 currcond   
 currcondenc   
 CurrentSolarMax  925 
 currentwdir  V 
 DataStopped  0 
 date  20.6.2018 
 DavisFirmwareVersion    
 DavisMaxInARow  4643 
 DavisNumberOfResynchs  V 
 DavisNumCRCerrors  0 
 DavisTotalPacketsMissed  9 
 DavisTotalPacketsReceived  12993 
 dawn  04:06 
 day  20 
 daylength  16:29 
 daylightlength  18:01 
 dayname  středa 
 DaysSinceRecordsBegan  1290 
 DaysSince30Dec1899  43271,5555959375 
 dew  16,4 
 dewpointH  23,8 
 dewpointL  -17,7 
 dewpointTH  17,8 
 dewpointTL  13,9 
 dewpointYH  16,4 
 dewpointYL  10,9 
 DiskFree  86,6 GB 
 DiskSize  138,95 GB 
 DisplayMode  1280x1024, 32 bit 
 domwindbearing  203 
 domwindbearingY  232 
 domwinddir  JJZ 
 domwinddirY  JZ 
 dusk  22:07 
 ErrorLight  0 
 ET  0,00 
 forecast  Trvalé srážky, stálé zhoršování 
 forecastenc  Trvalé srážky, stálé zhoršování 
 forecastnumber  15 
 forum   
 graphperiod  24 
 gustM  19,7 

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Pokračování na další stránce.

Poslední aktualizace: 20.6.2018 13:20:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)