Soubor realtime.txt - popis a aktuální hodnoty

Pokud je zvoleno "realtime" v nastavení "Internet - Settings" a je nastaven příslušný interval, program vytváří soubor realtime.txt, jehož obsahem jsou aktuální data, která jsou v nastaveném intervalu (zde v intervalu 10 s.) odesílána na web. Velikost souboru je kolem 300 bytů, jednotlivé položky jsou odděleny mezerami a desetinná čárka je nahrazena tečkou, neboť soubor je využíván aplikacemi obsahujícími Javascript a PHP skript, které neumí pracovat s čárkou jako oddělovačem desetinných míst. Soubor realtime.txt je určen k přenosu aktuálních naměřených hodnot a obsahuje následující položky:

REALTIME DATA a jejich aktuální hodnoty v čase
Pole Odpovídající webový tag Popis položky Hodnota
0 <#date format=dd.mm.yy> datum ve formátu dd.mm.yy
1 <#timehhmmss> čas ve formátu hh:mm:ss
2 <#temp> venkovní teplota vzduchu
3 <#hum> venkovní relativní vlhkost vzduchu
4 <#dew> rosný bod
5 <#wspeed> průměrná rychlost větru
6 <#wlatest> poslední odečtená rychlost větru
7 <#bearing> aktuální azimut větru (ve stupních)
8 <#rrate> aktuální intenzita srážek
9 <#rfall> celkové srážky za dnešní den do doby zápisu
10 <#press> tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře (SL)
11 <#currentwdir> okamžitý směr větru (podle větrné růžice)
12 <#beaufortnumber> rychlost větru dle Beaufortovy stupnice (F0, F1, …)
13 <#windunit> jednotky pro rychlost větru (m/s nebo km/hod. atd.)
14 <#tempunitnodeg> jednotky pro teplotu (C, F) bez značky pro stupeň
15 <#pressunit> jednotky pro tlak vzduchu (hPa, mb, mmHg, …)
16 <#rainunit> jednotky pro srážky (mm, inch, …)
17 <#windrun> celkový dnešní proběh větru
18 <#presstrendval> trend tlaku vzduchu (číselné vyjádření)
19 <#rmonth> srážky za tento měsíc
20 <#ryear> srážky za tento rok
21 <#rfallY> celkové včerejší srážky
22 <#intemp> vnitřní teplota vzduchu
23 <#inhum> vnitřní relativní vlhkost vzduchu
24 <#wchill> chlad větru
25 <#temptrend> trend venkovní teploty vzduchu (číselné vyjádření)
26 <#tempTH> dnešní nejvyšší venkovní teplota vzduchu
27 <#TtempTH> čas dnešní nejvyšší venkovní teploty vzduchu (hh:mm)
28 <#tempTL> dnešní nejnižší venkovní teplota vzduchu
29 <#TtempTL> čas dnešní nejnižší venkovní teploty vzduchu (hh:mm)
30 <#windTM> dnešní nejvyšší průměrná rychlost větru
31 <#TwindTM> čas dnešní nejvyšší průměrné rychlosti větru (hh:mm)
32 <#wgustTM> dnešní nejvyšší náraz větru
33 <#TwgustTM> čas dnešního nejvyššího nárazu větru (hh:mm)
34 <#pressTH> dnešní nejvyšší tlak vzduchu (SL)
35 <#TpressTH> čas dnešního nejvyššího tlaku vzduchu (hh:mm)
36 <#pressTL> dnešní nejnižší tlak vzduchu (SL)
37 <#TpressTL> čas dnešního nejnižšího tlaku vzduchu (hh:mm)
38 <#version> číslo verze programu Cumulus (např. 1.9.4)
39 <#build> číslo sestavení programu Cumulus (např. 1085)
40 <#wgust> nejvyšší náraz větru za posledních deset minut
41 <#heatindex> index horka
42 <#humidex> humidex
43 <#UV> UV index
44 <#ET> celková hodnota odpařování dnes od půlnoci
45 <#SolarRad> intenzita slunečního záření ve W/m2
46 <#avgbearing> průměrný azimut větru za posledních 10 minut (ve stupních)
47 <#rhour> srážky za poslední hodinu
48 <#forecastnumber> aktuální číslo předpovědi (viz soubor strings.ini)
49 <#isdaylight> je denní světlo? 1 = ano (den), 0 = ne (noc)
50 <#SensorContactLost> ztráta kontaktu stanice 1 = ano (jen u stanic Fine Offset)
51 <#wdir> průměrný směr větru (podle větrné růžice)
52 <#cloudbasevalue> výška základny mraků
53 <#cloudbaseunit> jednotka pro výšku základny mraků (m nebo ft)
54 <#apptemp> zdánlivá teplota
55 <#SunshineHours> délka slunečního svitu dnes
56 <#CurrentSolarMax> aktuální max. teoretická hodnota intenzity slun. záření
57 <#IsSunny> je slunečno? 1 = ano, 0 = ne

(Položky zobrazené šedě nejsou podporovány touto meteorologickou stanicí)

Poslední aktualizace: 26.2.2020 23:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)