O našem městě

Košťany - Střelná

Střelná (německy: Strahl) je městská část města Košťany v okrese Teplice. Nachází se 1,5 km severně od Košťan. Část s 1200 obyvateli se rozkládá na jižních svazích Krušných hor. V písemných podkladech se název Strahl poprvé vyskytuje na mapě, která vznikla v období 1701 až 1750. Význam slova strahl podle slovníku znamená paprsek, pramen, trysk vody nebo třpytiti se. S ohledem na to, že v okolí obce se vyskytují výrazy zmiňující cín - v císařských otiscích katastru se opakovaně vyskytuje výraz zinnhau - cínová paseka, lze předpokládat, že se cín rýžoval v potocích a hledaly se zde i jiné krystaly. Ve Švýcarsku a Rakousku se používá označení Strahler jako hledač krystalů. Na svazích hor nad Střelnou se vyskytuje celá řada vodních děl. Dokonce se zde vyskytuje středověký povrchový lom, který nese znaky hushingu - těžby pomocí prudce proudící vody. Tento raritní způsob těžby sedimentů s nerosty zavedli již staří Římané. O tom, že nelze vyloučit, že by se ve starověku mohli pohybovat v okolí Střelné i prospektoři ze Středomoří svědčí nález vzácného globulárního dutého závěsku pod Vlčími kameny. Obec Střelná stejně jako sousední Mstišov byla v minulosti osadou, jejíž obyvatelé v okolních svazích rýžovali vzácnou surovinu - kasiterit, tmavohnědý nerost, který jako jeden z mála obsahuje cín. A rýžovalo se zde nejspíše hodně dlouho. O zdejších ložiscích cínu věděli i Keltové. Světoznámý Lahošťský cín byl nalezen nedaleko odtud.
Sídliště Střelná je ucelený komplex bytových domů z padesátých let 20. století, které původně sloužily jako obytný prostor pro obyvatele z oblastí postupující hnědouhelné těžby. Historicky staršími součástmi Střelné jsou lokality složené z rodinných domů Na Hampuši, U kapličky a Zámeček.

Více najdete na oficiálních stránkách města Košťany.

Poslední aktualizace: 18.08.2015 10:41