Vývoj počasí za poslední hodinu.

Tabulka na této stránce porovnává aktuální naměřené údaje s daty naměřenými v poslední hodině. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu dat. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto při záporných teplotách nejsou zobrazovány. Pro detailní zobrazení průběhu základních naměřených hodnot použijte graf naměřených hodnot za posledních 24 hodin.

Zvolte časový posun pro porovnání naměřených dat:
Porovnání stavu počasí nyní v 11:10 22.8.2019 a před 5 min. (v 11:05 22.8.2019):

Stav počasí nyní před 5 minutami
Teplota vzduchu 22,7 °C 22,9 °C
Tlak vzduchu 1026,28 hPa 1026,35 hPa
Vlhkost vzduchu 55 % 55 %
Rosný bod 13,2 °C 13,4 °C
Index horka 22,7 °C 22,9 °C
Chlad větru 22,7 °C 22,9 °C
Náraz větru 0,9 m/s 0,9 m/s
Rychlost větru (okamžitá) 0,0 m/s 0,0 m/s
Směr větru (okamžitý) 224° 243°
Rychlost větru (průměrná) 0,0 m/s 0,0 m/s
Směr větru (průměrný) 178° 229°
Srážky od půlnoci celkem 0,0 mm 0,0 mm

Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem je celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (viz čas nad tabulkou).

Poslední aktualizace:
22.8.2019 11:10:04 hod.

Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1098)