Vývoj počasí za poslední hodinu.

Tabulka na této stránce porovnává aktuální naměřené údaje s daty naměřenými v poslední hodině. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu dat. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto při záporných teplotách nejsou zobrazovány. Pro detailní zobrazení průběhu základních naměřených hodnot použijte graf naměřených hodnot za posledních 24 hodin.

Zvolte časový posun pro porovnání naměřených dat:
Porovnání stavu počasí nyní v 6:55 16.12.2018 a před 5 min. (v 6:50 16.12.2018):

Stav počasí nyní před 5 minutami
Teplota vzduchu -3,1 °C -3,1 °C
Tlak vzduchu 1017,82 hPa 1017,88 hPa
Vlhkost vzduchu 85 % 86 %
Rosný bod -5,3 °C -5,1 °C
Index horka -3,1 °C -3,1 °C
Chlad větru -3,1 °C -3,1 °C
Náraz větru 0,4 m/s 0,0 m/s
Rychlost větru (okamžitá) 0,0 m/s 0,0 m/s
Směr větru (okamžitý) 221° 221°
Rychlost větru (průměrná) 0,0 m/s 0,0 m/s
Směr větru (průměrný) 222° 0°

Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem je celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (viz čas nad tabulkou).

Poslední aktualizace:
16.12.2018 6:55:03 hod.

Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1098)