Vývoj počasí za poslední hodinu.

Tabulka na této stránce porovnává aktuální naměřené údaje s daty naměřenými v poslední hodině. Data jsou aktualizována průběžně, pouze v případě výpadku stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících dat dojde vždy po obnovení přenosu dat. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto při záporných teplotách nejsou zobrazovány. Pro detailní zobrazení průběhu základních naměřených hodnot použijte graf naměřených hodnot za posledních 24 hodin.

Zvolte časový posun pro porovnání naměřených dat:
Porovnání stavu počasí nyní v 8:50 24.2.2018 a před 5 min. (v 8:45 24.2.2018):

Stav počasí nyní před 5 minutami
Teplota vzduchu -5,1 °C -5,1 °C
Tlak vzduchu 1026,15 hPa 1025,94 hPa
Vlhkost vzduchu 72 % 71 %
Rosný bod -9,4 °C -9,5 °C
Index horka -5,1 °C -5,1 °C
Chlad větru -5,1 °C -5,1 °C
Náraz větru 2,7 m/s 2,7 m/s
Rychlost větru (okamžitá) 0,0 m/s 0,0 m/s
Směr větru (okamžitý) 229° 213°
Rychlost větru (průměrná) 0,4 m/s 0,4 m/s
Směr větru (průměrný) 139° 211°

Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem je celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (viz čas nad tabulkou).

Poslední aktualizace:
24.2.2018 8:50:03 hod.

Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1098)