Graf je generovaný HighCharts skriptem v okamžiku, kdy tato strana byla nahrána a zobrazuje teplotu, tlak, vlhkost a srážky za posledních dní. Je založen na hodinovém vzorkování dat, proto některé krátkodobé změny nemusí být v daný okamžik zobrazeny. Aktualizace zobrazených hodnot na této webové stránce probíhá v intervalu 5 minut, pouze v případě výpadku přenosu dat stránka zachycuje stav v okamžiku její poslední aktualizace. K doplnění chybějících údajů dojde vždy po obnovení datového přenosu. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené. Stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každých třicet minut.