Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
180867339365143435059
271958041363340504684
375917144553739583476
481764639764529463775
587845148463639544687
679915641455830535151
798926046516845736357
887885545404045444988
993686150563155408876
1083746248435742605572
1188766845685847434671
1286775960503951756155
1390844647375557416964
1468496361543264385266
1578446733684463585385
1682587326835562505961
1783603730634048655965
1868535629584142475475
1964685326385051665182
2077593427705141574794
2169754625585450394688
2287805117855641424270
23726949594154384747
24844468604131285174
25692456245541244582
26833559344436324667
27964874664027335684
28784077607944565661
297550815333474859
307345553725514166
317350575345

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.

Poslední aktualizace: 23.10.2019 4:25:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)