Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1808673393651
2719580413633
3759171445537
4817646397645
5878451484636
6799156414558
7989260465168
8878855454040
9936861505631
10837462484357
11887668456858
12867759605039
13908446473755
14684963615432
15784467336844
16825873268355
17836037306340
186853562958
196468532638
207759342770
216975462558
228780511785
237269495941
248444686041
256924562455
268335593444
279648746640
287840776079
2975508153
3073455537
31735057

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.

Poslední aktualizace: 18.6.2019 20:55:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)