Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1989592838390
2929892709281
3939898739083
4949793829480
5969794878880
6989697867890
7989791888597
8999894769192
9979896819769
10969797919695
11989295769799
12989194749288
13969588807886
14949197948690
15928497779383
16969297669694
17979398589579
189395925993
199495926690
209391835797
219493825897
229596876594
239572928687
249372898881
259385898395
269875929193
279886939486
289774969198
2994979595
3094928786
31938582

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.

Poslední aktualizace: 18.6.2019 21:00:04 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)