Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
11,1-0,8-13,2
20,2-1,2-9,8
3-0,2-1,3-9,3
43,2-3,7-9,2
51,6-6,2-3,6
63,5-8,1-2,2
71,5-5,3-0,9
81,0-4,90,7
93,7-3,70,0
101,6-1,62,7
11-1,1-2,05,8
12-0,7-1,95,0
13-2,3-4,13,6
14-1,7-4,41,4
15-2,9-6,10,1
16-3,3-1,4-2,6
17-2,7-3,1-8,9
18-1,3-2,4-8,3
19-2,4-3,8-10,1
20-3,4-3,4-8,0
21-4,4-4,6-4,4
22-5,3-5,6-4,6
23-2,2-8,4-0,1
241,6-9,6
251,7-13,2
260,7-12,9
271,2-14,7
281,6-14,8
294,2
30-1,2
31-1,2

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.

Poslední aktualizace: 24.3.2018 1:25:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)