Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1657144684353
2906668455357
3787254415857
4758554414147
5876770593762
6907586283751
7868487373139
8836647693843
9837940425152
10928287435156
11987267486166
12906785424860
13785865572562
14795275423755
15847759514649
16865179646139
17797880437144
18667455405950
19796150365858
208865374031
217148353935
229048634534
239651814759
249250604156
258937714140
269448725143
279747483939
288351774144
2967555247
3063463759
31908145

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.

Poslední aktualizace: 20.6.2018 13:25:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)