Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1-0,3-2,0-15,8
2-0,4-2,5-13,4
3-0,5-3,5-11,8
41,4-5,5-12,7
51,3-8,2-7,6
63,1-9,7-4,1
70,7-6,9-1,2
80,4-6,5-1,8
91,3-5,5-4,0
101,3-3,31,0
11-1,4-3,15,2
12-0,8-3,04,4
13-5,0-5,33,3
14-4,5-6,6-1,0
15-4,4-6,9-1,6
16-4,0-2,7-4,2
17-3,4-4,0-9,0
18-2,6-4,1-12,6
19-3,0-5,1-13,5
20-3,9-6,4-12,7
21-5,4-8,0-11,6
22-6,1-9,8-9,1
23-2,6-12,2-0,7
241,3-15,0
251,0-17,0
260,0-16,9
270,9-17,7
281,5-17,3
293,5
30-2,5
31-2,2

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.

Poslední aktualizace: 24.3.2018 1:25:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)