Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
15,02,8-8,6
22,51,2-6,7
32,21,1-5,7
44,8-1,3-4,3
54,6-2,6-1,9
65,5-5,0-0,7
73,5-2,21,4
82,4-2,53,9
96,1-1,94,5
104,9-0,84,9
110,30,29,0
122,40,47,0
13-0,3-1,06,6
14-0,9-1,43,2
15-1,6-2,44,4
16-0,91,22,0
17-0,1-1,0-5,1
181,40,2-5,9
190,4-1,2-4,4
20-1,1-1,0-1,5
21-0,6-1,7-0,7
22-2,9-3,1-1,0
231,0-4,81,6
243,4-6,2
253,0-8,8
261,2-10,0
272,1-10,6
284,3-10,6
297,8
302,8
311,7

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.

Poslední aktualizace: 24.3.2018 1:25:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)