Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí

Tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Některá data z minulého období nemusí být zobrazena, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. Data za aktuální den jsou doplněna vždy následující den ráno. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě teplot pod bodem mrazu srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin. Pro zobrazení požadovaných hodnot klikněte na příslušné tlačítko v menu nad tabulkou, políčko v levém horním rohu tabulky slouží pro výběr roku, za který mají být data zobrazována.

LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
15,112,8
2-0,29,9
3-5,79,2
43,45,6
53,22,5
6-0,42,7
72,25,1
84,02,9
92,95,7
107,110,3
114,45,6
122,75,4
133,34,3
142,07,2
151,36,2
161,86,6
172,310,2
183,39,0
193,16,3
204,44,6
211,77,0
223,210,6
232,311,5
24-0,36,7
25-0,39,7
26-0,4
271,4
284,3
294,3
306,6
3112,9

Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.

Poslední aktualizace: 26.2.2020 23:05:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1098)